1533 - Krakkó - Komjáti Benedek

1533 Komjáti Benedek részleges bibliafordítása.
Epistolae Pavli lingva Hvngarica donatae. Az zenth Paal leueley magyar nyeluen.
Cracouie MDXXXIII, Vietor nyomda.
RMNy 13
Az Országos Széchényi Könyvtár példánya.

A cím fele latin. Magyar címer van címlapján. A fordító a Nádasdy Tamás, majd a Frangepán Katalin udvarában élt, Perényi János nevelőjeként. Fordításából 1532-ben próbanyomat jelent meg. Munkáját 1532 március 11-én nagy mise harangkor fejezte be.

  • Pál apostolnak a Filippiben élő gyülekezethez küldött levele köszöntéssel kezdődik: békesség a mi atyánk Istentűl és a mi Urunk Jézus Krisztustúl. Az apostol a lélek kardjával látható az ábrázoláson.
  • Pál apostol fametszetes ábrázolása.

A nagyításhoz kattintson a képekre!