1661 - Nagyvárad - Károlyi Gáspár

Szent Biblia, Az az: Istennek O és Uj Testamentomaban foglaltatott egész Szent Iras. Magyar nyelvre fordittatott Caroli Gaspar által. Mostan pedig ujobban ez öreg formában némely nehezebb, és homályosabb forditásu Sz. Irásbéli Locusoknak értelmes magyarázatival, az Istennek a’ Magyar nemzetben lévoe Anyaszentegyházának hathatós épuelésére ki-bocsáttatott.
Varadon, Kezdettetett nyomtatása a’ veszedelem eloett: és el-végeztetett Colosvarat, 1661, Szenci K. Abraham által.

I. Rákóczi György erdélyi fejedelem 1638-ban elrendelte Károlyi fordításának revízióját. A javítást főleg Köleséri Sámuel előbb váradi, majd debreceni prédikátor végezte. A nyomtatás 1657-ben Váradon kezdődött, de félbeszakadt a város 1660-as török ostroma miatt. A magyarok a békeszerződésben kikötötték, hogy a feladott várból a kész példányokat a nyomdával együtt elszállíthassák. Az 1500 példány nyomtatását 1661-ben Kolozsvárott fejezték be. Elmaradtak az új kiadásból az apokrif könyvek.

  • Szenci Kertész Ábrahám a 17. század legszebb magyar könyveit nyomtatta. A Biblia címlapjának és részleteinek megoldása is példás. Rajta a kiadás mecénása, a Bethlen család címere: két szemben álló hattyú, nyakukon átlőtt nyíllal.
  • A javított szöveg sokszor igen kevésben tér el, inkább a jegyzetek rövidültek meg.
  • Egykorú bőrkötés. A sok példányban megmaradt Bibliát tulajdonos megrendelésére díszes kötéssel ékesítették.

A nagyításhoz kattintson a képekre!