Kazinczy Ferenc: Szent történetek az ó- és új-testamentom könyveiből

Kazinczy Ferenc (1759-1831) író, költő, nyelvújító autográf kézirata: Szent történetek az ó- és új-testamentom könyveiből (Sárospatak, 1829). Bibliai történetek rövid, elbeszélő jellegű és olvasmányos átiratát tartalmazza. Johann Hübner Száz és négy bibliabéli históriák című kötetének átdolgozása.