1548 - Krakkó - Benczédi Székely István

1548 Bencédi Székely István zsoltárfordítása
Soltar könü Szekel Estuantul magiar nielre forditatott. Touabba ez Soltar vtan szido szolasnac mogia es nehez heliecnec rouideden valo magiarazatia psalmosonkent közetkezic. Tablaia is vagion, ki eleuszer az psalmosoknac rendet deakul meg mutatia. Masodtsor abece szerint valo magiarul irt helet mutatia meg.
Krackoba 1548 Ieronymos Vetor felesighe hazanal Strikouia beli Lazar.
RMNy 74
Az Országos Széchényi Könyvtár példánya.

A százötven zsoltár prózafordítása liturgikus célra (énekbeszédben elimádkozásra) készült, ezt mutatja, hogy minden verset kettőspont felez, ahol a zenei félzárlat következik. A 16-17. századi protestáns graduálokban (szertartási énekkönyvekben) ezt ugyanígy találjuk, nagy részben szintén alkalmazza ezt a beosztást Vizsolyi Biblia a Zsoltárok könyvében.

  • Lappár a 41. és 42. zsoltár részletével. Erősen íző nyelvjárású a fordító, így kezdi a zsoltárt: Mikíppen az szarvas rikkolt az folyó vízeknek.
  • Az Úr az én pásztorom… (a 23. zsoltár kezdete). A tudós fordító ferences volt, ismerte a középkori fordításokat, a zsoltárok előtt olvasható tartalmi összefoglalást (summát) kéziratos hagyományból vette át. Ígérte, hogy az egész Bibliát lefordítja.

A nagyításhoz kattintson a képekre!