1551 - Kolozsvár - Heltai Gáspár

A Biblianac elsö resze, az az Mosesnec ött könyue, mely magyar nyelwre fordittatot a régi es igaz szent könyuekböl.
Colosvarba, 1551, Helthai és Hoffgreff nyomda.
RMNy 90

Heltai Gáspár lelkésztársaival (Gyulai István, Ozorai István, Egri Lukács valamint Vízaknai Gergely iskolamester) részletenként fordította a Bibliát. Az elkészült részek előbb külön kötetként jelentek meg: 1551-ben Mózes öt könyve, 1552-ben a történeti és költői könyvek, 1552-ben a próféták (Ézsaiástól kezdve), 1561-ben Újszövetség, 1565-ben Józsuétól a Krónikák könyvéig a történeti könyvek. Heltai helyesírási elveit vette alapul a Vizsolyi Biblia és Szenci Molnár Albert is.

  • A Biblia a teremtés történetével kezdődik.
  • Szép kezdőbetűket használt a nyomda a kiadás ékesítésére
  • Elhasználódása miatt a 17. században újraköttették a Bibliát.

A nagyításhoz kattintson a képekre!