Lőrincz Zoltán: A Biblia a magyar festészetben

A szerző kötete 2002-ben a Kálvin Kiadónál jelent meg. A Biblia könyveinek megfelelő sorrendbe szedett tematikus képgyűjtemény a Szentírás üzenetét közvetíti a látogató felé.

 • Mózes első könyve 1,27 - Ferenczy Noémi: Teremtés, 1913
 • Mózes második könyve 40,34-38 - Tardos Zoltán: Exodus, 1985
 • Mózes harmadik könyve 18,20 - Liezen-Mayer Sándor: József Putifár (Potifár) házában, 1880 körül
 • Mózes negyedik könyve 6,22-27 - Kass János: Mózes, 1985
 • Mózes ötödik könyve 33,13 és 16b - Ferenczy Károly: Józsefet eladják testvérei, 1900
 • Józsué könyve 6,22-23a - Csernus Tibor: Cím nélkül (Jerikó avagy Ráháb története), 1991 körül
 • A bírák könyve 16,19 - Dorffmaister István: Sámson és Delila, 1769
 • Ruth könyve 1,16b - Than Mór: Szent család, 1878
 • Sámuel első könyve 15,10-12a - Fényes Adolf: A zsidók megverik Amalik (Amálek) seregét, 1915
 • Sámuel második könyve 1,17-18 - Szalay Lajos: Dávid és Saul, 1972
 • A királyok első könyve 17,17 és 21 - Gyárfás Jenő: A naini ifjú feltámadása, 1880 körül
 • A királyok második könyve 1,10 - Munkácsy Mihály: Krisztus a keresztfán, 1882-1884
 • A krónikák első könyve 16,8-13 - Csernus Tibor: Cím nélkül (Saul és Dávid), 1987
 • A krónikák második könyve 9,8-9 - Ismeretlen festő: Sába királynője Salamon király előtt, 1700 körül
 • Ezsdrás könyve 4,2b-3 - Steinacker Károly: Krisztus és a samáriai asszony, 1850 körül
 • Nehémiás 2,19-20 - Markó Károly: Tóbiás az angyallal, 1843
 • Eszter könyve 6,11 - Lakos Alfréd: Mordecháj diadalmenete, 1920-30 körül
 • Jób 32,1-5 - Kardos Gyula: Az istenfélő Jób, 1900
 • A zsoltárok könyve 42,2-3 - Haranghy Jenő: „Mint a szép híves patakra”, 1948
 • A példabeszédek könyve 29,3 - Berki Viola: A tékozló fiú hazatérése, (é.n.)
 • A prédikátor könyve 12,13b-14 - Kárpáti Tamás: Példázatok XXVIII, 1981
 • Énekek éneke 6,3-4 - Ismeretlen festő: Zsidó esküvő, 18 század
 • Ézsaiás próféta könyve 9,5-6a - Boruth Andor: Jézus születése, 1905
 • Jeremiás próféta könyve 31,31-34 - Derkovits Gyula: Utolsó vacsora, 1922
 • Jeremiás siralmai 3,19-24 - Molnár C. Pál: Pihenés az egyiptomi úton, 1939
 • Ezékiel próféta könyve 1,4-6 - Herman Lipót: Ezékiel látomása, 1940 körül
 • Dániel próféta könyve 6,17 és 22-23 - Szántó Piroska: Dániel, 1974-1976
 • Hóseás próféta könyve 11,1 - Barta Ernő: Menekülés Egyiptomba, 1920-as évek
 • Jóel próféta könyve 2,23 - Kovács-Gombos Gábor: Kései esők, 2000
 • Ámósz próféta könyve 5,14-15 - Ámos Imre: A jó és a rossz küzdelme, 1939
 • Abdiás próféta könyve 8-9 - Markó Károly: Jákób találkozása Ézsauval (Jákób és Lábán találkozása), 1832
 • Jónás próféta könyve 1,15-2,2 - Kondor Béla: Jónás, 1963
 • Mikeás próféta könyve 4,4-5 - Helbing Ferenc: Édenkert, 1936
 • Náhum próféta könyve 1,3 és 6. vers - El Kazovszkij: Purgatórium, 1985
 • Habakuk próféta könyve 1,13 - Dallos Hanna: Miatyánk (És bocsásd meg a mi vétkeinket), (é.n.)
 • Zofóniás próféta könyve 2,8 - Simon András: Dávid és Góliát, 1988
 • Haggeus próféta könyve 1,7-8 - Kondor Béla: Jeruzsálem pusztulása, 1972
 • Zakariás próféta könyve 1,8-9 - Gebauer Ernő: Az Apokalipszis lovagjai, 1960
 • Malakiás próféta könyve 3,1 - Egry József: Keresztelő János, 1930
 • Máté evangéliuma 1,23 - Radnóti Kovács Árpád: Angyali üdvözlet, 1930-as évek
 • Márk evangéliuma 5,41-42 - Domanovszky Endre: Jairus leányának feltámasztása, 1929
 • Lukács evangéliuma 2,11-14 - Marosfalvi Antal: Jézus születése, 2000
 • János evangéliuma 14,6-7 - Kőrösfői Kriesch Aladár: „Én vagyok az Út, az Igazság és az Élet”, 1903
 • Az apostolok cselekedetei 1,9-11 - Kmetty János: Mennybemenetel, 1913
 • Pál levele a rómaiakhoz 8,30-34 - Bernáth Aurél: Grófok és kastélyok (Ha Isten velünk, ki ellenünk), 1922
 • Pál első levele a korinthusiakhoz 11,23-24 - Csók István: „Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre”, 1890
 • Pál második levele a korinthusiakhoz 13,2-4 - Győri Elek: Úrvacsoraosztás, 1944
 • Pál levele a galatákhoz 3,27 - Ligeti Antal: Krisztus keresztelése, 1870
 • Pál levele az efézusiakhoz 1,17-18 - Marosfalvi Antal: Angyali üdvözlet, 2000
 • Pál levele a filippiekhez 4,4-7 - Zichy Mihály: Lucifer az Úrral, 1888
 • Pál levele a kolosséiakhoz 1,9-10 - Tóth Csaba: Az akarat szabadsága, 1992
 • Pál első levele a thesszalonikaiakhoz 2,7-8 - Basilides Sándor: Engedjétek hozzám a kisdedeket, 1931
 • Pál második levele a thesszalonikaiakhoz 1,7-10 - Karátson Gábor: Ma velem lészesz, 1994
 • Pál első levele Timóteushoz 2,13-15 - Székely Bertalan: Kiűzetés (1880 körül)
 • Pál második levele Timóteushoz 1,9-11 - Csontváry Kosztka Tivadar: Fohászkodó üdvözítő, 1903
 • Pál levele Tituszhoz 2,11-14 - Ismeretlen festő: Krisztus temetése, 1621
 • Pál levele Filemonhoz 4-6 - Brocky Károly: Jézus egy ifjúval, 1850 körül
 • A zsidókhoz írt levél 7,1-3 - Kisléghi Nagy Ádám: Melkizidek (Melkisédek), 1987
 • Jakab levele 1,2-6 - Somogyi Győző: Jézus lecsendesíti a tengert, 1984
 • Péter első levele 3,20-21a - Szitás Erzsébet: Noé bárkája, (é.n.)
 • Péter második levele 1,19 - Koszta József: A napkeleti bölcsek, 1906-1907
 • János első levele 5,13-15 - Benczúr Gyula: Krisztus az Olajfák hegyén, 1919
 • János második levele 8-11 - Szántó Piroska: Varjak és feszület, 1968
 • János harmadik levele 11 - Schéner Mihály: Magyar Golgota, 1989
 • Júdás levele 11 - Hegedüs László: Káin és Ábel, 1899
 • A jelenések könyve 21, 10-12 - Gy. Szabó Béla: Az új Jeruzsálem, 1978

A nagyításhoz kattintson a képekre!