Iparművészeti Múzeum bibliai témájú könyvkötései

Az Iparművészeti Múzeum ritka és értékes kötésgyűjteményéből Csenki Éva válogatott néhány Bibliát, illetve biblikus motívumokat felvonultató könyvkötést.

 • 01 Cithara Sanctorum (Szentek hegedűje), 1827. Szlovák nyelvű énekes- és imádságos könyv. Sárgaréz veretes, fatáblás "tót" kötés, egykor réz kapcsokkal zárult. Az előtáblán középen kehely alakú fém rátét, Felvidéki népi kötés a 19. század első feléből.
 • 02 A Cithara Sanctorum címlapja hiányzik. Az első kötéstábla tükrén fametszet: hárfázó királyoktól körülvett Atyaisten, Szent Imre és Szent Cecília alakjával.
 • 03 Ejanija svatyh apostolov (A Szent Apostolok szerinti evangéliumok). Kiev, Pec. Kievopecerskoj Lavry, 1790. Márványozott barna bőrkötés, aranyozott vaknyomásos ábrázolásokkal. Az előlap türkében Krisztus mennybemenetele.
 • 05 Ejanija svatyh apostolov. Kiev, Pec. Kievopecerskoj Lavry, 1790. A hátlapon Mária halála.
 • 06 Ejanija svatyh apostolov. Kiev, Pec. Kievopecerskoj. Lavry, 1790. Szent Lukács
 • 07 Ejanija svatyh apostolov. Kiev, Pec. Kievopecerskoj Lavry, 1790. Szent János
 • 08 Ejanija svatyh apostolov. Kiev, Pec. Kievopecerskoj Lavry, 1790. Szent Márk
 • 09 Ejanija svatyh apostolov. Kiev, Pec. Kievopecerskoj Lavry, 1790. Szent Máté
 • 10 Biblia, Das ist Die Ganze Heilige Schrifft. ford. Martin Luther. Altdorf, Verlegts Ernst Friedrich Zobel, Gedrucht bey Johann Adam Hessel, 1740. Fehér disznóbőr kötés vaknyomásos díszítéssel, sárgaréz sarokverettel. Egykor bőr szalagokkal és kapcsokkal zárult.
 • 11 Biblia, Das ist Die Ganze Heilige Schrifft. A címlap előtt rézmetszet: fent Jákób áldozata, a bűnbeesés és a keresztre feszítés jelenete, középen ovális medálban Mózes és Krisztus alakja. Lent betlehemi jászol és a teremtés 1-1 jelenete.
 • 12 Cithara Sanctorum (Szentek hegedűje) (Pozsony, 1804?) Címlapja hiányzik. Poncolt réz veretekkel díszített egészbőr kötés. Felvidéki népi kötés, 19. század második fele.
 • 13 Die Bibel oder die ganze Heilige Schrift des alten und neuen Testaments. Berlin, 1824. Fekete bőrkötésben, veretekkel és kapcsokkal.
 • 14 Die Bibel oder die ganze Heilige Schrift des alten und neuen Testaments. Címlap.
 • 15 Die Bibel oder die ganze Heilige Schrift des alten und neuen Testaments. A táblák sarkaiban angyalfejes veretek, a pántok vázából kinövő, háromleveles sárgaréz díszítményből indulnak ki, rajtuk vésett kereszt.
 • 16 Die Bibel oder die ganze Heilige Schrift des alten und neuen Testaments. Az előtáblán öntöttvas plaketten az utolsó vacsora jelenete.
 • 17 Die Bibel oder die ganze Heilige Schrift des alten und neuen Testaments. A háttáblán öntöttvas plaketten Mária mennybemenetelének jelenete.
 • 18 Káldi György Bibliájának 1626-os (első) kiadása.
 • 19 Szent hangzatok, imák... Bp., New York, [é. n.] Csattal záruló piros moiré selyem kötés, áttört, öntött fémborítással. Az előlapon Kálvária, a hátlapon a Feltámadás jelenete, a négy sarokban egy-egy angyal látható. Gottermayer Nándor munkája, 1853
 • 20 Missale Romanum. Venetiis, ex typographia Balleoniana, 1768. Fekete szalagfonadékos, vörösesbarna egészbőr kötés. Előlapon középen aranyozott IHS (Jézus) monogram, hátlapon Mária a gyermekkel. 18. század végi magyar munka.
 • 21 A Missale Romanum címlapja: "Vegyétek és egyétek ... ez az én testem..."
 • 22 Szent Biblia. Basel, 1764. Aranyzott-festett pergamenkötés (Debrecen?), 1769.
 • 23 A baseli Biblia címlapja.
 • 24 Le Nouveau Testament. Amsterdam, 1700. Márványozott barna bőrkötés, aranyozott rocaille-os bélyegzőkkel. Holland munka a 18. század elejéről.
 • 25 Libri Josue, Iudicum, Ruth, Regum IV... Coloniae Agrippinae (Köln) sumptibus hered. B. Gualteri et Sociorum, 1647. Barna egészbőr kötés, aranyozott liliomos bélyegzőkkel. Francia típusú kötés, 17. század közepe.
 • 26 A Libri Josue, Iudicum, Ruth, Regum IV... címlapja.
 • 27 Görög nyelvű Újtestamentum (1710). Színes festett és aranyozott pergamenkötés. ELő- és háttábláján a megfeszített Krisztus aranyozott alakja látható. Holland munka, 18. század eleje.
 • 28 A görög nyelvű Újtestamentum címlapja. Metszetén Krisztus beszél a tanítványokhoz.
 • 29 L'angle conducteur dans les prieres. Wien, Thomas Trattner, [é. n.] Barna bőrkötés ötvös művű sarok- és középveretekkel, kapoccsal. Az előtáblán ovális keretben Márai a gyermekkel, a sarokban anygalfejek.
 • 30 Biblia Sacra. Wittenberg, 1665. Legyeződíszes aranyozott bőrkötés. ELőlapon IS és 66 jelzéssel, a hátlapon A. H. betűk. Nyugat-Magyarország, 1666.
 • 31 Károlyi Gáspár: Szent Biblia. Amsterdam, M. Tótfalusi Kis Miklós, 1685. Aranyozott bőrkötés attört ezüst sarokveretekkel és kapcsokkal. Holland munka, 1685 körül.
 • 32 Károlyi Gáspár: Szent Biblia Tótfalusi-féle kiadásának címlapja.
 • 33 Latin nyelvű csonka Biblia. Fehér disznóbőr kötés, vaknyomásos-görgetős díszítéssel. Az előtáblán a középdísz felett I. F. G. tulajdonosi bejegyzéssel, alatta 1618-as évszám. Az előtábla tükrén rézmetszet: harsonáját fúvó angyal alakjával.
 • 34 A csonka Biblia kötéstáblája.
 • 35 A csonka Biblia előtáblája tükrén rézmetszet: harsonáját fúvó angyal alakjával.
 • 36 Petrus Lombardus: Glossa magistralis psalterii. Nürnbereg, Andreas Friesner et Johannes Sensenschmidt, 1478. Metszett, festett aranyozott és poncolt egészbőr kötés réz sarokveretekkel és csúsztató gombokkal ellátva. Pozsony, Ulrich Schreier, 1488 körül.
 • 37 Petrus Lombardus művének kötéstáblája. Középen olasz fonadékos sávban Dávid király koronás, hárfázó, háromnegyedes alakja.
 • 38 Biblia, das ist die ganze Heilige Schrift. ford. Martin Luther. Nürnberg, 1736. Fehér disznóbőr kötés vaknyomásos díszítéssel, Figurális, plasztikus és áttört bronz veretekkel és kapcsokkal.
 • 39 A Luther-Biblia testét összefogó rézcsat.
 • 40 A Luther-Biblia sarokverete az egyik evangelista indás medallionba foglalt képével. Mellette a hátlap csatjait díszítő egyik szárnyas szeráf-fej.
 • 41 A Luther-Biblia előtábláján az áldást osztó Krisztus alakja áll, kereszttel ellátott földgömböt tartva.
 • 42 A Luther-Biblia háttábláján: Mózes jogarral és a kőtáblákkal.
 • 43 A Luther-Biblia előtábláján a könyvtestet összefogó csat réz veretén tiarás főpap képe látható.

A nagyításhoz kattintson a képekre!