Balogh Ferenc (1836-1913) a debreceni kollégium jeles tanára a Brit- és Külföldi Bibliatársulat 1904-es centenáriumára kiadott tanulmányában így írja le a baptista bibliaárusok munkáját:

„Falvakon, hegyek közt, forró és jégvidéken, gyalog, öszvéren, hajón, vasúton; küzdenek úti fáradalmakkal, gúnnyal, ellenségeskedéssel, nélkülözéssel, az idő viszontagságival, soknak megrendült az egészsége; volt, aki vértanúként halt meg kötelessége hű teljesítésében. Egyszerű, de hitbuzgó emberek, akik közvetlen érintkeznek a néppel; örül szívük, ha a mennyei kenyeret ajánlhatják. Ahol olvasni nem tud a nép, ott ők olvasnak fel, hogy megkedveltessék a hallott igét, hiszen a hit, hallásból keletkezik.”
(Balogh Ferenc: A Bibliatársulat és a Biblia. Bp., 1904)